Would you like to transform your sleep in 30 days?
Yes, I want to sleep!

Algemene voorwaarden

Van toepassing vanaf 30 september 2019

Sleepability beheert de Website https://www.sleepability.be en biedt verschillende Diensten aan. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen Sleepability en zijn Gebruikers, voor elk gebruik van de Website [www.sleepability.be] of de Diensten aangeboden door Sleepability. Door gebruik te maken van de Website of de Diensten, aanvaardt de Gebruiker deze Algemene voorwaarden die hem/haar wettelijk binden. Als de Gebruiker Sleepability Diensten voor iemand anders dan zichzelf koopt, is die persoon ook wettelijk gebonden aan deze Algemene voorwaarden.

1. Definities

 1. Sleepability / Dorothy Zacharias: een éénmansvennootschap naar Belgisch recht. Het bedrijf is geregistreerd onder registratienummer 0701682261. De maatschappelijke zetel van de onderneming is gevestigd aan de Verhulststraat 49, Ukkel 1180 te Brussel. Sleepability wordt ook wel “Sleepability”, “ons” of “wij” genoemd.
 2. Dienst(en): de producten en diensten aangeboden door Sleepability, inclusief maar niet beperkt tot slaaponderzoeken, workshops, webinars, conferenties, online cursussen, downloadbare inhoud, andere inhoud, begeleide slaapmeditaties, feedbackformulieren en slaapcoaching. Wordt ook “Diensten” genoemd.
 3. Website: www.sleepability.be en alle gerelateerde pagina’s gehost op deze website. 
 4. Gebruiker(s): een individuele privépersoon (“Individuele Gebruiker”) die gebruik maakt van de Diensten voor persoonlijke doeleinden of een rechtspersoon (“Bedrijfsgebruiker”) die gebruik maakt van de Diensten voor beroepsdoeleinden. Individuele gebruiker verwijst ook naar werknemers van rechtspersonen die de Website of de Diensten gebruiken op initiatief van hun werkgever. Wordt ook wel “Gebruiker” of “u” of gezamenlijk “Gebruikers” genoemd.
 5. Algemene voorwaarden: de volledige inhoud van dit document. Wordt ook wel “Voorwaarden” genoemd.
 6. Vergoedingen: de prijs aan Sleepability verschuldigd of betaald in ruil voor de Diensten. 

2. Intellectuele eigendom

 1. Sleepability is de exclusieve eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten (geregistreerd of niet geregistreerd) en alle andere rechten die inzake en gerelateerd aan de Website en Diensten, zoals – maar niet beperkt tot – alle patenten, patentaanvragen, rechten op uitvindingen, gebruiksmodellen, auteursrechten en gerelateerde rechten, handelsmerken, handelsmerktoepassingen, dienstmerken, handelsnamen, bedrijfs- en domeinnamen, rechten op processen of inhoud, rechten op ontwerpen, rechten op computersoftware, databaserechten, morele rechten, rechten op vertrouwelijke informatie (inclusief knowhow en handelsgeheimen) en alle andere intellectuele eigendomsrechten, in elk geval geregistreerd of niet-geregistreerd en inclusief alle aanvragen voor en verlengingen of uitbreidingen van dergelijke rechten, en alle vergelijkbare of gelijkwaardige rechten of vormen van bescherming in enig deel van de wereld (die allemaal “Intellectuele Eigendomsrechten” uitmaken). Sleepability is ook de exclusieve eigenaar van alle geregistreerde of niet-geregistreerde Intellectuele Eigendomsrechten inzake en gerelateerd aan de andere diensten en informatie die door Sleepability worden aangeboden.
 2. Tegenover de Vergoedingen verleent Sleepability haar Gebruikers een persoonlijke en niet-exclusieve licentie om de Diensten te downloaden en te gebruiken. Individuele gebruikers krijgen een niet-overdraagbare en niet-sublicentieerbare licentie. Bedrijfsgebruikers krijgen het recht om sommige van hun werknemers de Diensten te laten downloaden en gebruiken, zoals beschreven in de afzonderlijke overeenkomst met de Bedrijfsgebruiker. Deze werknemers krijgen dan dezelfde rechten als een Individuele Gebruiker.
 3. Gebruikers zijn niet gemachtigd tot het:
 • Kopiëren, wijzigen, reproduceren, opnieuw publiceren, in sublicentie geven, verkopen, uploaden, uitzenden, posten, verzenden of distribueren van enige inhoud die wordt aangeboden via onze Diensten of Website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming;
 • Opnemen op video- of audioopnames, doorgeven via video of op andere wijze alle inhoud die wordt aangeboden via de Diensten of Website;
 • Gebruik van de inhoud van de online cursussen en andere Diensten of Website (ongeacht of deze door ons of een externe trainer is gegeven) bij het aanbieden van een andere cursus of training;
 • Verwijderen van auteursrechten of andere kennisgeving van Sleepability op materialen;
 • Wijzigen, aanpassen, samenvoegen, vertalen, demonteren, decompileren, reverse engineeren (opslaan voor zover wettelijk toegestaan) van alle technologie die deel uitmaakt van de Diensten of Website.
 1. De Diensten zijn uitsluitend bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

3. Auteursrechten op de Website

 1. Het auteursrecht op de Website en het materiaal op de Website (inclusief maar niet beperkt tot de tekst, computercode, illustraties, foto’s, afbeeldingen, muziek, audiomateriaal, videomateriaal en audiovisueel materiaal) is eigendom van Sleepability en zijn licentiegevers.
 2. Wij verlenen u een wereldwijde niet-exclusieve royaltyvrije herroepbare licentie om:
 • de Website en het materiaal op de Website te bekijken op een computer of mobiel apparaat via een webbrowser;
 • de Website en het materiaal op de Website te kopiëren en op te slaan in het cachegeheugen van uw webbrowser;
 • pagina’s van de Website af te drukken voor uw eigen persoonlijk en niet-commercieel gebruik.
 1. Wij verlenen u geen andere rechten met betrekking tot de Website of het materiaal op de Website. Met andere woorden, alle andere rechten zijn voorbehouden.
 2. Om twijfel te voorkomen, mag u de Website of het materiaal op de Website (in welke vorm of media dan ook) niet aanpassen, bewerken, wijzigen, transformeren, publiceren, opnieuw publiceren, verspreiden, opnieuw verspreiden, uitzenden, opnieuw uitzenden of publiekelijk tonen of spelen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
 3. Het geautomatiseerd en/of systematisch verzamelen van gegevens van de Website is verboden.
 4. U kunt toestemming vragen om het auteursrechtelijk beschermde materiaal op de Website te gebruiken door te schrijven naar info@sleepability.be.
 5. We nemen de bescherming van ons auteursrecht zeer ernstig.
 6. Als we vaststellen dat u ons auteursrechtelijk beschermde materiaal hebt gebruikt in strijd met de bovenstaande licentie, kunnen we een gerechtelijke procedure tegen u aanspannen om geldelijke schadevergoeding te eisen en een bevel om te stoppen met het gebruik van dat materiaal. U kunt ook worden veroordeeld om gerechtskosten te betalen.
 7. Als u op de hoogte bent van enig gebruik van ons auteursrechtelijk beschermde materiaal dat in strijd is of kan zijn met de bovenstaande licentie, meld dit dan per e-mail aan info@sleepability.be.
 8. Als u materiaal op de Website ontdekt dat volgens u inbreuk maakt op het auteursrecht van u of iemand anders, meld dit dan per e-mail aan info@sleepability.be.

4. Diensten

 1. Een beschrijving van de beschikbare Diensten, samen met beschikbaarheid en tarieven, zijn beschikbaar op onze Website of op aanvraag. We zullen de Diensten met redelijke zorg en kunde leveren, in overeenstemming met de beschrijving op de Website of in afzonderlijke overeenkomsten.
 2. We behouden ons het recht voor om de op de Website beschreven Diensten zonder kennisgeving te wijzigen of in te trekken.
 3. We veronderstellen dat de Diensten die u koopt aan uw behoeften voldoen. We bieden geen enkele garantie dat u een bepaald resultaat, professionele kwalificatie of arbeidskansen krijgt door uw aankoop en gebruik van één van de Diensten.

5. Aankoop

 1. Om de Diensten te gebruiken, moet u informatie aan Sleepability verstrekken, inclusief maar niet beperkt tot uw e-mailadres, voornaam, achternaam, tijdzone, geografische locatie en geslacht. U stemt ermee in volledige en juiste informatie te verstrekken voor al het gebruik van de Diensten en ons te e-mailen als persoonlijke informatie die aan Sleepability wordt verstrekt, verandert.
 2. U (dit punt 2 is alleen van toepassing op Individuele Gebruikers) dient de volledige betaling uit te voeren voordat u de Diensten ontvangt. Voordat u de betaling uitvoert, wordt u gevraagd de Voorwaarden te lezen. Als u akkoord gaat met deze Voorwaarden, wordt u gevraagd uw kaartgegevens te verstrekken en te betalen (alle betalingen worden verwerkt door Stripe). Wij sturen u vervolgens een orderbevestiging (op welk moment uw bestelling een bindend contract wordt).
 3. We zullen geen kopie van deze Algemene Voorwaarden indienen specifiek met betrekking tot uw bestelling. We kunnen de versie van deze Voorwaarden op de Website van tijd tot tijd bijwerken en we kunnen niet garanderen dat de versie die u hebt afgesproken toegankelijk blijft. We raden daarom aan dat u een kopie van deze Algemene Voorwaarden afdrukt en bewaart voor uw administratie.

6. Vergoedingen

 1. De Vergoedingen voor Individuele Gebruikers die zich hebben aangemeld voor de Diensten via de Website, worden op het moment van aankoop op de Website weergegeven. Vergoedingen kunnen variëren en eventuele wijzigingen, promoties of kortingen zijn niet van toepassing op aankopen die in het verleden of in de toekomst zijn gedaan.
 2. BTW is van toepassing op de van toepassing zijnde producten als u in de EU gevestigd bent en u ermee instemt ons tijdens de registratie correct over uw land te informeren. U bent verantwoordelijk voor eventuele andere omzetbelasting dan EU-btw.
 3. Sleepability accepteert Visa, American Express, MasterCard en Bancontact (alleen voor betalingen in euro’s) en andere betaalmethoden die duidelijk op de Website worden aangekondigd.
 4. Eventuele kosten die door uw bankpas of creditcardprovider in rekening worden gebracht in verband met uw aankoop van Diensten zijn voor uw eigen rekening en Sleepability is hiervoor niet verantwoordelijk.
 5. U bent verantwoordelijk voor alle kosten die u maakt in verband met het gebruik van de online cursussen, slaapcoaching of andere Diensten.
 6. De Vergoedingen voor Bedrijfsgebruikers worden bij afzonderlijke overeenkomst overeengekomen. Alle aanbiedingen en voorstellen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een aanbieding of voorstel is alleen van toepassing op de op dat moment gespecificeerde opdracht en niet op mogelijke toekomstige aankopen.
 7. Als u een betaling aan ons betwist, dient u onmiddellijk contact met ons op te nemen en alle details van uw eis te verstrekken. Als u een ongerechtvaardigde creditcard, betaalpas of andere eis tot terugbetaling indient, moet u ons binnen 7 dagen na de datum van de som van de terugboeking betalen: (i) een bedrag gelijk aan het bedrag van de terugboeking; (ii) alle door ons gemaakte kosten van derden met betrekking tot de terugvordering (inclusief kosten die zijn gemaakt door onze of uw bank of betalingsverwerker of kaartuitgever); (iii) administratiekosten van EUR 30 (inclusief btw); en (iv) al onze redelijke kosten, verliezen en uitgaven voor het verhalen van de bedragen waarnaar in deze paragraaf wordt verwezen (inclusief maar niet beperkt tot juridische kosten en incassokosten). Zonder afbreuk te doen aan onze andere rechten, kunnen we, indien u een ongerechtvaardigde creditcard, betaalpas of andere charge-back indient, alle contracten tussen u en ons onder deze Voorwaarden beëindigen door u schriftelijk in kennis te stellen.
 8. Voor alle duidelijkheid: als u de bron van een vermelding op uw kaartafschrift of ander financieel afschrift niet herkent of niet herinnert en als gevolg hiervan een terugbetaling uitvoert, vormt dit een ongerechtvaardigde terugbetaling.

7. Levering

 1. Online cursussen worden geleverd in uw e-mail inbox, via het e-mailadres dat u opgeeft wanneer u zich registreert voor de Diensten. U moet uw spam, promotie of andere mappen controleren om ervoor te zorgen dat onze e-mailcursussen niet worden weggefilterd door uw e-mailprovider. Wij zijn niet verantwoordelijk en er is geen financiële compensatie voor cursusinhoud die is verzonden en niet kan worden gevonden door de Gebruiker.
 2. Inhoud die beschikbaar is via de online cursussen (inclusief maar niet beperkt tot videos, audios en documenten) zal toegankelijk zijn via ons online leerplatform en via links waarmee u de inhoud kunt bekijken en downloaden. Sleepability is niet verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat u toegang hebt tot het leerplatform en alle links via uw computer, mobiel of een ander apparaat en netwerkinstellingen.
 3. Slaapcoaching wordt geleverd via een online videoconferentiedienst of persoonlijk, waarvoor details worden vermeld in de bevestiging van uw boeking. U dient ervoor te zorgen dat u de videoconferentie software vóór het gesprek met succes kunt gebruiken, inclusief het controleren of de audio- en microfooninstellingen u in staat stellen duidelijk te communiceren.
 4. In het geval van technische problemen zal Sleepability proberen een geschikte alternatieve manier om u te verbinden aan te bieden in de geplande coachingstijd. Sleepability is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid van uw internettoegang en zal geen Gebruikers terugbetalen die door technische problemen niet in staat zijn om de volledige toegewezen tijd van coaching te ontvangen.

8. Coaching

 1. De coach die Sleepability ter beschikking stelt, ondersteunt de Gebruiker bij het behalen van zijn/haar eigen resultaten en gewenste resultaten. De Gebruiker is verantwoordelijk voor de oorzaak van alle veranderingen in zijn/haar leven. De coach zal samenwerken met de Gebruiker om oplossingen te identificeren en suggesties, opties en advies aan te bieden op basis van hun eigen persoonlijke ervaring, training en kennis.
 2. De Gebruiker aanvaardt de verantwoordelijkheid voor alle beslissingen en acties.
 3. Alle coachingsessies worden vooraf gepland door een directe overeenkomst tussen de Gebruiker en de coach. Als u om welke reden dan ook niet kunt deelnemen aan een geplande coachingsessie, bent u volledig verantwoordelijk voor het informeren van uw coach en het opnieuw maken van een afspraak ten minste 48 uur van tevoren, anders wordt de sessie als verloren beschouwd. U bent verantwoordelijk voor het opnieuw plannen per telefoon of e-mail.
 4. Meerdere coachingsessies die als pakket zijn gekocht, kunnen op geen enkele manier worden gewijzigd of gedeeltelijk worden voltooid. Als u bent ingeschreven voor doorlopende coaching voor een aantal sessies, komen ongebruikte sessies vanwege het beëindigen van het programma niet in aanmerking voor terugbetaling, tegoed of overdracht.
 5. Het opschorten van uw coachingprogramma is niet mogelijk na aanvang van uw programma.
 6. De coach behoudt zich het recht voor om programma’s indien nodig te wijzigen, aan te passen of te annuleren. Een dergelijke wijziging zal in overleg met de Gebruiker worden aangebracht. De ongebruikte sessies zullen dan terugbetaald worden. 
 7. U begrijpt dat alle ondernomen acties vrijwillig worden uitgevoerd en uw eigen verantwoordelijkheid zijn. Gebruikers moeten onafhankelijk professioneel advies inwinnen alvorens fysieke, zakelijke of investeringsacties te ondernemen.
 8. Door een coachingovereenkomst aan te gaan, stemt u ermee in zich te houden aan de Algemene Voorwaarden in dit document.

9. Terugbetalingen

 1. Individuele Gebruikers van de online cursussen (o.a. de Sleepability Challenge) hebben het recht om hun gevraagde Dienst te annuleren binnen 14 (veertien) dagen vanaf de dag dat ze de betaling hebben gedaan, tenzij ze zijn begonnen met het downloaden van inhoud uit de cursus. Om gebruik te maken van het recht om te annuleren, moeten ze Sleepability hiervan op de hoogte stellen via een schriftelijke kennisgeving aan info@sleepability.be. We sturen ze zo snel mogelijk een bevestiging van hun melding, maar in elk geval binnen vijf werkdagen.
 2. Slaapcoaching: Vergoedingen voor een slaapcoachingsessie kunnen worden overgedragen naar een andere latere sessie of terugbetaald zolang de Individuele Gebruiker Sleepability van de annulering (via e-mail op info@sleepability.be) minstens 2 dagen (48 uur) kennisgeeft, voorafgaand aan de aanvang van de slaapcoachingsessie.
 3. Als een Gebruiker zich aanmeldt voor een betaald abonnement maar vervolgens de Diensten niet gebruikt, is er geen terugbetaling verschuldigd (behalve indien in aanmerking komend voor de in punt 9.1 vermelde opzegtermijn van 14 dagen).
 4. We betalen Individuele Gebruikers die in aanmerking komen voor een terugbetaling binnen 14 (veertien) dagen nadat we hun kennisgeving van annulatie hebben ontvangen.
 5. De Diensten kunnen in de loop van de tijd veranderen en Gebruikers hebben geen recht op enige compensatie van betaling voor updates in de Diensten die niet werden ontvangen op het moment van betaling.

10. Garanties

U garandeert ons dat u wettelijk in staat bent om bindende contracten aan te gaan en dat u de volledige bevoegdheid hebt om in te stemmen met deze Algemene Voorwaarden; de informatie in uw bestelling is nauwkeurig en volledig; en u kunt de levering van de Diensten aanvaarden.

11. Beschikbaarheid van de Diensten, Uitsluiting van garanties

 1. Sleepability aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor het niet beschikbaar zijn van de Diensten, of enige moeilijkheid of onvermogen om inhoud te downloaden of er toegang toe te krijgen, of enige andere storing in het communicatiesysteem die ertoe kan leiden dat de Diensten niet beschikbaar zijn.
 2. Voor zover wettelijk toegestaan, wijst Sleepability hierbij alle impliciete garanties met betrekking tot de Diensten af. De Diensten worden geleverd “zoals ze zijn” en “zoals beschikbaar” zonder enige garantie.
 3. Sleepability draagt geen verantwoordelijkheid voor de implementatie van enig advies of de resultaten van een dergelijke implementatie.
 4. Website: Hoewel we proberen ervoor te zorgen dat de informatie op de Website correct is, garanderen we niet de volledigheid of nauwkeurigheid ervan; noch verbinden wij ons ertoe ervoor te zorgen dat de Website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de Website up-to-date wordt gehouden.
 5. Website: voor zover maximaal toegestaan door de betrokken wetgeving, sluiten wij alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot de Website en het gebruik van de Website uit (inclusief, zonder beperking, alle garanties geïmpliceerd door de wet van voldoende kwaliteit, geschiktheid voor het doel en/of het gebruik van redelijke zorg en kunde).

12. Aansprakelijkheid

 1. Sleepability is in geen enkel geval aansprakelijk voor:
 • het gevolg van het gebruik of de toepassing van de Diensten;
 • de acties of inactiviteit van Gebruikers;
 • de niet-nakoming van de verplichtingen van Sleepability onder deze Voorwaarden wanneer een dergelijke storing te wijten is aan gebeurtenissen buiten de controle van Sleepability (bijvoorbeeld een netwerkfout);
 • enige schade of wijziging aan de apparatuur van de Gebruiker, inclusief maar niet beperkt tot computerapparatuur, handheld-apparaten of mobiele telefoons als gevolg van het downloaden en gebruiken van de Website of de Diensten;
 • enige onnauwkeurigheid of misleidende informatie verstrekt in de Diensten en enig vertrouwen van de Gebruiker op dergelijke informatie;
 • enig verlies van winst, inkomsten of goodwill;
 • elke schending van zijn verplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden als de prestaties van Sleepability worden verhinderd of vertraagd door een handeling of nalatigheid van de Gebruiker, noch voor kosten, lasten of verliezen die door hem/haar worden geleden of die direct of indirect voortvloeien uit dergelijke preventie of vertraging .
 • enige indirecte, speciale of gevolgschade die voortvloeit uit een inbreuk op deze Voorwaarden.
 1. Niets in deze Algemene Voorwaarden zal de aansprakelijkheid van Sleepability uitsluiten of beperken die niet kan worden uitgesloten of beperkt onder de toepasselijke wetgeving.
 2. Website: voor zover de Website en de informatie en Diensten op de Website gratis worden verstrekt, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.
 3. Geen enkel deel van het aanbod van de Website of de Diensten wordt geacht te zijn, noch is het bedoeld, noch dient het te worden beschouwd als het verstrekken van beleggingsadvies.
 4. De totale aansprakelijkheid van Sleepability die voortvloeit uit of in verband met deze Algemene Voorwaarden en de levering van de Diensten (en of de aansprakelijkheid ontstaat door contractbreuk, nalatigheid of om enige ​​andere reden) is beperkt tot de door ons ontvangen of te ontvangen Vergoedingen in verband met de relevante Diensten ten aanzien waarvan een geschil is gerezen.
 5. Geen claim kan nog worden ingesteld later dan twee maanden na de laatste datum waarop de betreffende Diensten door ons zijn beëindigd of niet meer worden geleverd.
 6. Sleepability is niet aansprakelijk jegens u voor enige schending van zijn verplichtingen of beëindiging onder deze Algemene Voorwaarden als gevolg van oorzaken buiten zijn redelijke controle, inclusief, maar niet beperkt tot, branden, overstromingen, aardbevingen, vulkanen en andere natuurrampen, terrorisme, stakingen, vertraging veroorzaakt door transportgeschillen, verzuim om een ​​Dienst te leveren veroorzaakt door een overlijden in de familie van de dienstverlener, ziekte van de dienstverlener, een bevelschrift van de overheid of regelgeving.

13. Diversen

 1. Sleepability behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wanneer we deze voorwaarden aanzienlijk wijzigen, plaatsen we een kennisgeving op onze Website samen met de bijgewerkte voorwaarden met een opzegtermijn van 30 dagen.
 2. Door de Website en/ of onze Diensten te blijven gebruiken, aanvaardt u de meest recente versie van deze Voorwaarden.
 3. Als we (delen van) deze Voorwaarden niet afdwingen, kan dit niet worden beschouwd als toestemming of afstand van het recht om ze op een later tijdstip of tegen een andere Gebruiker af te dwingen.
 4. U bevestigt dat u niet op enige verklaring hebt vertrouwd bij het aangaan van deze en andere Voorwaarden bij ons. Niets in deze clausule of Voorwaarden beperkt de aansprakelijkheid voor frauduleuze voorstelling van zaken.

14. Opdracht

We kunnen onze rechten of verplichtingen naar eigen goeddunken toewijzen, overdragen of uitbesteden aan derden.

15. Privacy

Bij Sleepability respecteren wij uw privacy. Wanneer u onze Website of onze Diensten gebruikt, verzamelen we bepaalde persoonlijke gegevens van u om onze Diensten goed te kunnen leveren. Als u ervoor kiest om informatie over gerelateerde Diensten van Sleepability te ontvangen, sturen we u daarover af en toe een e-mail. Anders dan dat, zullen we alleen contact met u opnemen in verband met de Diensten die u bij ons hebt gebruikt of gekocht. In ons Privacybeleid kunt u lezen welke persoonlijke gegevens we verzamelen en voor welke doeleinden. U kunt ons privacybeleid hier vinden.

16. Scheidbaarheidsclaususle

De ongeldigheid, onwettigheid of niet-afdwingbaarheid van enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid, wettigheid of afdwingbaarheid van enige andere bepaling van deze Voorwaarden. Een dergelijke ongeldige, niet wettige of niet-afdwingbare bepaling zal worden vervangen of geacht worden te zijn vervangen door een bepaling die als geldig, wettig en afdwingbaar wordt beschouwd en welke interpretatie zo dicht mogelijk aansluit bij de bedoeling van de ongeldige bepaling.

17. Beëindiging

 1. Sleepability heeft het recht om deze Voorwaarden te beëindigen en u niet langer alle Diensten, inclusief de Website, te leveren met onmiddellijke ingang in volgende gevallen waarbij u:
 • niet betaalt wanneer de verschuldigde Vergoedingen of andere kosten opeisbaar zijn;
 • handelt op een agressieve, pestende, aanstootgevende, bedreigende of intimiderende manier jegens een medewerker van Sleepability, iedereen die de Diensten levert of andere Gebruikers.
 • misbruik maakt van de Website
 • steelt of op frauduleuze of bedrieglijke wijze handelt jegens ons of onderaannemers of andere Gebruikers;
 • in strijd bent met deze Algemene Voorwaarden of weigert in te stemmen met bijgewerkte Voorwaarden (in het geval deze zijn bijgewerkt volgens punt 13.1)
 1. Bij beëindiging blijven clausule 2 (Intellectuele eigendom), 12 (Aansprakelijkheid), 15 (Privacy), 17 (Beëindiging) en 18 (Toepasselijk recht en bevoegde rechter) van toepassing onverminderd dergelijke beëindiging.

18. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Deze voorwaarden vallen onder en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving.
 2. Alle geschillen die voortvloeien uit deze Voorwaarden worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechtbank van Brussel, België (via een beschikbare voorziening, inclusief de Europese procedure voor geringe vorderingen), tenzij het geschil op minnelijke wijze kan worden beslecht.

19. Klachten, opmerkingen en suggesties

Sleepability streeft ernaar u optimale dienstverlening aan te bieden. Laat het ons weten als u een klacht, opmerking of suggestie heeft. U kunt contact met ons opnemen via info@sleepability.be.

Sleepability

Verhulststraat 49

1180 Brussel

België

info@sleepability.be

BTW nummer: 0701682261